Köszönet rendszeres támogatóinknak:

    Society of Economic Geologists                                              Geofizikai Szolgáltató Kft.    

 

Aktuális:  
 

2015. december: Egykori tagunk, Kun Tivadar tart előadást Chilében szerzett tapasztalatairól
Időpontja: 2015. december 4. 16:00
Helyszín: ELTE Déli Tömb, Mauritz terem (00-524) (info...)

2015. november: Használato kívüli, állami tulajdonban lévő kutak geotermikus energianyerés céljából történő hasznosítási  lehetőségeiről tart előadást Czémán Miklós
Időpontja: 2015. november 12. 16:00
Helyszín: ELTE Déli Tömb, Mauritz terem (00-524) (info...)

2015. november: az idei év első előadása a betonban lejátszódó geológiai, anyagtudományi folyamatokról. Előadó: Spránitz Ferenc - A 3000 éves kulcs ma is forgatja a zárat.
Időpontja: 2015. november 5. 16:00
Helyszín: ELTE Déli Tömb, Mauritz terem (00-524) (info...)

2015. szeptember: a Student Chapter az SEG által támogatott terepgyakorlaton vett részt Horvátországban prof. Ladislav A. Palinkaš (Zágrábi Egyetem) vezetésével.

2015. április 30: az SEG idei utazó nagykövete, Andreas Audétat tart előadást 16 órától a Mauritz-teremben. Az előadás témája: Vapor versus brine: which fluid does the job? (info…)

2015. február 24: Holoda Attila A nem-hagyományos szénhidrogének növekvő szerepe és jelentősége a világban és hazánkban címmel tart előadást.
Időpontja: 2015. február 24. 16:00
Helye: ELTE Déli Tömb, Mauritz terem (00-524) (info...)

2015. január 13:  Somos László  "Széntelepek felszín alatti elgázosításának reális, vagy kevésbé reális lehetőségei Magyarországon - Kitekintés a legfontosabb közép-európai szénmezőkre" címmel tart előadást az ELUSCSEG és az MFT Nyersanyagföldtani Szakosztályának közös szervezésében 16 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (info...)

2014. november 26-27:  Ladislav A. Palinkaš (Zágrábi Egyetem) két előadást is tart az ELUSCSEG és az MFT Nyersanyagföldtani Szakosztályának köszönhetően.
Szerdán: Mežica-Bleiberg type of Pb-Zn deposit (MVT) on the Medvednica Mts., Croatia
Csütörtökön: Bauxite genesis and global tectonics in Dinarides, examplified on the Jajce bauxite deposits
címmel
Helye: Mauritz terem (00-524)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (info...)

2014. október: Nagy megtiszteltetés érte chapterünket. Megjelent az októberi SEG Newsletter-ben az 5th International Students Geological Conference három napos tokaji-hegységi terepgyakorlatának összefoglalója. (Részletek a 24. oldalon)

2014. október 16: A félév első programján egy kötetlen beszélgetésre invitálunk titeket, ahol társaitok különböző élménybeszámolóit is meghallgathatjátok. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (info...)

• Péntek Attila volt ELUSCSEG tag ill. elnök jóvoltából gyarapodott könyvtárunk, így már a Mineralium Deposita c. folyóirat két évfolyama is megtalálható a 00-705-ös teremben található vitrinünkben. Ha valaki szeretne böngészni, a kulcsot a titkárságról lehet elkérni.

Az adománnyal kibővített könyvtárban az alábbi kiadványok találhatóak meg:

Economic Geology
2003 vol 98/1-8
2004 vol 99/1-8
2005 vol 100/1-8
2006 vol 101/1-8
2007 vol 102/1-3
2009 vol 104/8
2010 vol 105/6
 
SEG Newsletter
2001 Nr 47
2002 Nr 48, 50, 51
2003 Nr 52
2005 Nr 60, 63
2006 Nr 64, 65
2010 Nr 80, 81, 82, 83
 
Mineralium Deposita
2006 vol 41/1-8
2007 vol 42/1-8
2008 vol 43/1
 
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft
2007 / 153
 
Reviews in Economic Geology
1991 vol 5
 
SEG - 75 years of progress (1920-1995)
 
SEG Guidebook Series
1990 vol 8
1995 vol 23
2006 vol 38

Petroleum Economist térképek
1998
2002
 
Romanian Journal of Mineralogy Excursion Guide
1992 vol 75
 
Australian Mineral Exploration
2006
 
Mining Journal
2006 may 5 & 12
 
Mining Magazine
2006 vol 194/5
 
Rock Talk (Colorado Geological Survey)
1999 vol 2/3
2001 vol 4/3
2002 vol 5/3
2003 vol 6/2
2004 vol 7/2

Új kőzetminták a SC gyüjteményében:
A horvátországi terepgyakorlaton begyűjtött kőzetminták március elejétől megtekinthetőek a kiállításban.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2009-ben az ELUSCSEG adott otthont a SC-knek szervezett konferenciának.
          
Az európai „SEG chapter-ek” második alkalommal megrendezett találkozójának mi adhattunk otthont 2009. szeptember 2-5-e között. A rendezvényen Franciországból (SEG SC LaSalle France), Ukrajnából (SEG SC Taras Shevchenko National University of Kyiv) és Angliából (SEG SC University of Leichester) érkezett hallgatókkal, valamint dr. Larryn Diamond ( SEG Regional Vice President Lecturer, University of Bern) meghívott előadóval együtt  vehettünk részt az előadásokon. Dr. Molnár Ferenc (egyetemi docens, ELTE TTK Ásványtani Tanszék) pedig a kétnapos terepbejárást vezette. A konferencia nyitó napján legelsőnek a résztvevő SC-k bemutatkozó előadásait hallgattuk meg. Ezt követően dr. Larryn Diamond előadásait élvezhettük az alábbi témákról:
1.      Formation of Orogenic Gold Deposits: Evidence from the Western Alps
2.     Role of Geologists in the Disposal of Radioactive Waste
A terepi napokat megelőző, elengedhetetlen földtani áttekintést tanszéki szponzorunktól, dr. Molnár Ferenctől hallhattuk. Ezt követően a napot egy kellemes állófogadással zártuk az ELTE TTK Ásványtani tanszék történelmi ásványtárában.

Másnap kora reggel, a csapat belevágott a kétnapos terepi programba, mely során a Tokaji-hegység geológiai érdekességeit kívántuk megtekinteni. Első nap a pálházai perlit bányát, az erdőbényei Ligetmajor kovaföldbányát és a mádi Suba zeolittartalmú tufabányáját fedeztük fel. A nap zárásaként végül egy helyi szőlészet-borászat termékeivel ismerkedtünk meg egy tarcali borospincében.

A második napot a Telkibánya környéki hidrotermális átalakulási zónáció terepi megfigyelésével kezdtük. Ezt követően megnéztük a Regéc környéki hidrotermális kőzetelváltozásokat, a vizsolyi ignimbrit feltárást, a mádi Kerektölgyes bányában a limnikus medence fácieseit és végezetül a Király-hegyen feltárt LS típusú paleohidrotermális rendszer bizonyítékait. Visszaérve Budapestre egy jó hangulatú vacsorával zártuk a konferenciát, mely során a résztvevők megszavazták, hogy a következő találkozót a SEG SC LaSalle France diákjai rendezik 2011-ben.

Ez alatt a pár nap alatt, átfogó képet kaptunk a Tokaj-hegység geológiájáról és nyersanyagtelepeiről. Hálásak vagyunk előadóinknak Molnár Ferencnek és Larryn Diamondnak, hogy megosztották velünk szakmai tapasztalataikat és tudományos kutatásaik eredményeit. Végezetül köszönettel tartozunk támogatóinknak, az Ediafilt Kft-nek, a Geoproduct Kft-nek, Ges Kft-nek, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemnek és különös képpen a Society of Economic Geologists-nak, akik nélkül a találkozó nem jöhetett volna létre.

       
 További képek itt találhatóak.

     A konferencia támogatói:

            Society of Economic Geologists        

        
 
   Geofizikai Szolgáltató Kft.                

            Geoproduct Gyógyító Ásványok Kft.

                                                          

            Ediafilt Kövaföld Termelő és Feldolgozó Kft.                   
 
                                                     

            ELTE TTK