Magunkról:  
 


Mi ez?


Az ásványtan, kőzettan, geokémia, ércteleptan, ásványi nyersanyagkutatás iránt érdeklődő nappali tagozatos geológus hallgatók által létrehozott öntevékeny csoport, amely a Society of Economic Geologists erkölcsi és anyagi támogatását élvezi. A Society of Economic Geologists egy nemzetközi szakmai szervezet, melynek több mint 7000 tagja van világszerte.

Hogyan mûködik?

A Student Chapter-nek éves cselekvési- és költségterve van, ami alapján a hallgatók részére szakmai programokat szervez. Az éves programot a vezetõség a tagság jóváhagyásával szervezi. A tevékenység szakmai felügyeletét, a Society of Economic Geologists elõírásaival összhangban, tanszéki szponzor (Dr. B. Kiss Gabriella) és külsõ szponzor (Dr. Mindszenty Andrea és Dr. Molnár Ferenc) látja el.

Mi lehet a program?

Bármi, amit a tagság elhatároz és a Society of Economic Geologists alkotmányával összhangban van. Például: elõadássorozatok szervezése, hazai és külföldi elõadók meghívása, rövid kurzusok, konfereciák, szakmai találkozók és terepgyakorlatok szervezése (távoli földrészekre is), bányalátogatások lebonyolítása.

Miért jó ez neked?

Mert olyan helyekre is eljuthatsz és olyan szakmai tapasztalatokra is szert tehetsz, ami esetleg idõ vagy pénz hiánya miatt kimarad az általános egyetemi képzésbõl. Geológiai tudásod melett, szervezési- és nyelvismereti képességeidet is gyakorlhatod.

Kell fizetned érte?

Igen, a féléves tagdij 1500 Ft. A tagdíjakból befolyt összeget a programok megvalósítására forditjuk.

Ki jelentkezhet?

ELTE TTK nappali tagozatos geológus, geofizikus és földtudományi BSc hallgatók.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk !!!!!!!!
Bármilyen egyéb információért irj az elnöknek.

A szervezési és mûködési szabályzatunk (mely a Society of Economic Geologists Student Chapterekre vonatkozó szabályzata (Bylaws) alapján készült) letölthetõ itt: szabalyzat.doc