2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

Programok 2014  
 
2014. 11. 26-27
Ladislav A. Palinkaš (Zágrábi Egyetem) két előadást is tartott egyetemünkön az ELUSCSEG és az MFT Nyersanyagföldtani Szakosztályának köszönhetően,
"Mežica-Bleiberg type of Pb-Zn deposit (MVT) on the Medvednica Mts., Croatia", illetve
"Bauxite genesis and global tectonics in Dinarides, examplified on the Jajce bauxite deposits
" címmel.
 
 
 
 
 
 
2014. 10. 16.
A chapter első programja egy kötetlen beszélgetős este konferencia beszámolókkal.
 
2014. 04. 24-27.
Az egyetemünkön kerül megrendezésre a 5th International Students Geological Conference elnevezésű konferencia.(info...)
 
2014. 04.14
Márton István Avala Resources geológusa "A magmás-hidrotermás rendszerek térképezése a kalkofil elemek eloszlása alapján: timoki (Kelet-Szerbia) esettanulmányok" címmel fog előadást tartani.
 
 
 
 
2014. 03.20.
Ezen a napon kerül megrendezésre az első "Student Chapter Night" ismerkedős est, ami az Eötvös József Collegiumban lesz megtartva.
 
2014. 03.18.
Pásztor Domokos Msc-s tagunk "Szakmai gyakorlat a Gold Fields Exploration aranyvállalatnál" címmel tartott előadást.
 
2014. 02.25.
Szilágyi Imre, az MBA menedzsere és kutatógeológus "A szénhidrogén ásványvagyon értékelésének bizonytalanságai" címmel tartott előadást.

                                                                                 
 
 

 

Programok 2013  
 
2013.10.21
Megalakult a Magyarhoni Földtani Társulat Nyersanyagföldtani Szakosztálya,aminek alakuló ülése az egyetemünkön zajlott.
 
2013.szeptember-október
Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban rendbe tettük a földrajz órán használt ásvány-, kőzet és őslénygyüjteményt.
 
2013.06.22-28
A chapter tagjai önkéntes munkát végeztek Recsken azért, hogy megmentsék a történelmi jelentőségű ásvány- és kőzetgyűjteményt.
 
2013.04.08
 
 
Nicholas T. Arndt a SEG regionális elnökhelyettese, utazó előadója "Norilsk Ni-Cu Sulfide Deposits: Geological Setting and Ore Formation" címmel tartott előadást amit kötetlen beszélgetés követett az Ásványtárban.
 
 
 
2013.04.29.
Püspöki Zoltán, a Debreceni Egyetem doktora tartott előadást "Földtani kutatás és készletszámítás Máza-Váralja-Dél területén" címmel.
 
2013.04.08
 Fényképes beszámolót tart kőzetpéldányok bemutatásával a cornwalli terepgyakorlaton részt vett csapat délután 3 órakor az Ásványtani Tanszéken.
 
2013. 04. 04.
John Paul Hunt "Principles of the Business of Mineral Exploration" címmel tart előadást.

2013. 03. 24-30.                                                                                                                                           Terepgyakorlaton vettünk részt Angliában a Camborne School of Mines (University of Exeter) doktorandusz hallgatóival együtt.

 
 

 

Programok 2012  
 
2012. 10.17
Federica Zaccarini:  "Platinum group elements mineralizations in ophiolitic chromitites" címmel előadást tartott.
 
2012. 04. 23-26.

Prof. Ladislav Palinkas: Geology and ore deposits in the Dinarides cimmel

 rövidkurzust tartott.

 

 
 

 

Programok 2011  
 
2011. 12.12
Mark D. Hannington: Metallogeny of Submarine Volcanic Arcs and Implications for Exploration in Ancient Greenstone Belts címmel előadást tartott.
 
2011. 11. 17.
Deák Ferenc áttekintő előadást tartott radioaktív hulladékok tárolása, mélyföldtani szerkezetekben címmel.
 
2011. 10. 13
Színes ízelítők a nyári SEG diák programokról:
Kun Tivadar Hunor (SC alelnök):  Észak-Chile Cu-Ag és IOCG típusú érctelepei. (Az előadás pdf-ben letölthető itt)
Emődy Kincső & Fekete Szandra (SC kincstárnok): Beszámoló a 3. Európai SEG SC találkozóról.
(Az előadás pdf-ben előrhető itt)
 
2011. 04. 11-15.
Prof. Ladislav A. Palinkaš rövid kurzust tartott izotóp-geokémia témakörben.


                                                                                 

 
 

 

Programok 2010-ben  
 
2010. 12. 08.
Prof. Gaál Gábor előadást tart: A bányaipar jelen perspektívái az Európai Közösségben" címmel.
 
 
2010. 10. 21-25.
 Gazdaságföldtani tematikájú rövidkurzus és terepgyakorlat az Erdélyi-érchegységben a Babeş-Bolyai Tudományegetem (Kolozsvár, Románia) diákjaival együtt.
 

 

 

2010.04.30-05.01

Terepgyakorlat Rudabányán és a Miskolci Egyetem meglátogatása.


                                                                                 


                                                                                 
 
 

 

Programok 2009-ben  
 
2009. 11. 23.
Dr. Pécskay Zoltán előadása Magyar geokronológus expedíciója az Antarktiszon (2009)
 
2009.09.03-06.
Idén mi szerveztük az európai student chapterek hagyományos találkozóját (2nd ESSCCO). Az előadások mellett 2 napos szakmai terepgyakorlaton is részt vehettünk.

Galéria
                                                                                 
 
 

 

Elõadások 2009-ben  
 
2009.02.19.
Ladislav Palinkas: "Triassic rifting magmatism in the Dinarides and its products" (angol nyelvű)
                                                                                 
 
 

 

Elõadások 2008-ban  
  2008.04.03.
Aberra Mogessie (Karl- Franzens Egyetem, Graz):"Platinum occurences in the mafic- ultramafic rocks of Etiopia and their economic significant" (angol nyelvű)
                                                                                 
Ezt követően a professzort terepi szemlére invitáltuk, az Északkelet- Magyarország mezozoos magmás (bazalt) képződményeinek megtekintésére.

Galéria


2008. 03. 08.

Pári István (okleveles geológus):
 
 

 

Elõadások 2007-ben  
  (Honlap frissítés alatt áll)  
 

 

Programok 2007-ben  
  2007.09.
Az első nemzetközi találkozója a SEG diákszervezeteinek. (részletes leírás itt olvasható)
Galéria
 
 

 

Elõadások 2006-ban  
 

Hazai és külföldi kutatók beszámolói ásványi nyersanyagtelepek kutatásáról, a gyakorlati földtani kutatás módszereirõl itthon és külföldön.

2006. 11. 30.
Prof. Ladislav Palinkaš, Sibila Borojević-Šoštarić, Sabina Strimić (Zágrábi Egyetem, Zágráb): „Alpine geodynamics and ore deposits in the Dinarides ” (angol nyelvű)

2006.11.22.
Dr. Vratislav Hurai (Comenius Egyetem, Pozsony): „Origin of hydrothermal veins in Variscan basement of the Gemeric Unit (Western Carpathians): constraints from fluid inclusions, stable isotopes and U-Pb-Th monazite dating” (angol nyelvű)

2006. 02. 22.
Dr. Peter Kodera: "Banska Stiavnica ore district - metallogeny in the view of fluid inclusions and stable isotopes" (angol nyelvű)

 

 
 

 

Elõadások 2005-ben  
 

Hazai és külföldi kutatók beszámolói ásványi nyersanyagtelepek kutatásáról, a gyakorlati földtani kutatás módszereirõl itthon és külföldön.

2005. 04. 26.
Szakáll Sándor (Tanszékvezetõ egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Ásványtani Tanszék):
"A rudabányai és alsó-sajói hidrotermás metaszomatikus ércesedések összehasonlítása teleptani és ásványparagenetikai szempontból"

2005. 04. 18.
Dr Molnár Ferenc, docens, ELTE TTK Ásványtani Tanszék, az ELUSCSEG tanszéki szponzora:

"Ásványi nyersanyagok és fenntartható fejlõdés"

 

 
 

 

Elõadások 2004-ben  
 

Hazai és külföldi kutatók beszámolói ásványi nyersanyagtelepek kutatásáról, a gyakorlati földtani kutatás módszereirõl itthon és külföldön.

2004. 11. 18.
Garry O'Connor (Exploration Manager, Rosia Montana Gold Corporation):
"Recent developments in the understanding of the geology of the Rosia Montana deposit"

2004.10.27.
Gatter István, PhD (ELTE): "Európa variszkuszi érctelepei"

2004.05.12.
Nigel Maund (Chief Geologist St Istvan Gold PLC, Recsk): "Perspectives of an economic geologist
" (angol nyelvû)


 

 

 

 

 


2004.05.18.
Dr. Bognár László (ELTE TTK Ásványtani Tanszék): "Ón és wolfrám kutatás a sivatagban"


2004.03.01
Dr. Pécskay Zoltán (ATOMKI, Debrecen): "K-Ar módszer alkalmazása hidrotermális rendszerek kormeghatározására"

 

 
 

 

Elõadások 2003-ban  
 

Hazai és külföldi kutatók beszámolói ásványi nyersanyagtelepek kutatásáról, a gyakorlati földtani kutatás módszereirõl itthon és külföldön.

2003.12.18.
Dr. Konrád Gyula (PTE): "A mecseki uránércesedések genetikája"


2003.11.19.
Dr. Polgári Márta (MTA-GKI): A jura idõszaki üledékes környezetû Mn-ércek képződési folyamatai, különös tekintettel a bakonyi Mn-ércesedés ásványtani, kõzettani és geokémiai viszonyaira."

2003.09.18.
Dr Komlóssy György (GEOKOM):
A geológus felelõssége az iparban, a bauxit-alumínium ipar példáján2003.09.18.
Dr Molnár Ferenc, docens, ELTE TTK Ásványtani Tanszék, az ELUSCSEG tanszéki szponzora:

K-Pontidák (Törökország) földtani felépítése és ásványi nyersanyagtelepei

2003.02.24-25.
William X. Chavez, Jr, Professor of Geological Enginiering New Mexico Shcool of Mines:

1. Sustainable developement: Is Mining Compatible With the Environment?
2. Porphyry copper systems of the southwest U.S. and western South America: Styles of Alteration-Mineralization


 

 
 

 

Elõadások 2002-ben  
 

Hazai és külföldi kutatók beszámolói ásványi nyersanyagtelepek kutatásáról, a gyakorlati földtani kutatás módszereirõl itthon és külföldön.

2002.11.28.
Professor David H. Watkinson (Carleton University, Ottawa, Canada): Metallic resources in ancient rock from the Canadian Shield; examples from voulcanic craters and meteorite impact craters.2002.10.07.

Új kincstárnokot választottuk: Mohai Rita, IV éves geológus

2002.09.14.
Dr. Komlóssy György, KMC Exploration Ltd., Iráni bór kutatás


2002.09.11.
Dr. Szakács Sándor, (Institute of Geodinamics "Sabba S. Stefaueseu" Bukarest, Románia): A rétegvulkánok instabilitása: néhány tanulság az érckutatásban.2002.06-08.
Nyári szünet. Mindenkinek kellemes nyaralást és kövekben, túrákban gazdag idõszakot kiván a vezetõség!

2002.05.14.
Dr Molnár Ferenc Egyetemi Docens., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék: Vulkánok, geotermás mezõk, aranyércesedések: Kyushu, Japán.

2002.04.22.
Professor Luís Fontboté, University of Geneva, Regional VP lecturer of SEG, 2001-2002:

Carbonate-hosted Zn-Pb mineralization in Epithermal high sulfidation environment: the example of Gregorio-Colquijirca, Central Peru

The ZN-Pb deposits of San Vicente, peru: a syntectonic mississipy valley type deposit emplaced in a hydrocarbon trapBõvebb angol nyelvû ismertetõ a szerzõrõl és elõadásokról itt olvasható.

2002.04.07.-10.
Prof. Marc Lespinasse, Henry Poincarné Tudományegyetem, Nancy, Franciaország: Fluid inclusion planes and their application in economic geology, structural geology and environmental studies. (angol nyelvû 14 órás rövidkurzus).

2002.02.26.
A 4. évfolyam hallgatóinak elõadása a 2001-es kanadai terepgyakorlatukról.

2002.02.19.
Szentpéteri Krisztián tartott elõadást: Érckutatási tapasztalatok és élmények doktorandusz hallgatóként Kanadában.

 

 
 

 

Elõadások 2001-ben  
 
Hazai és külföldi kutatók beszámolói ásványi nyersanyagtelepek kutatásáról, a gyakorlati földtani kutatás módszereirõl itthon és külföldön.

Március 28:
Dr Molnár Ferenc Egyetemi Docens., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék: Szubdukció, Andok, Atacama, érctelepek: Chile.

Április 6:
Dr Marc Lespinasse, Henry Poincarné Tudományegyetem, Nancy, Franciaország: Fluid inclusion planes: A geochemical and structural tool for the reconstruction of paleofluid migration. (angol nyelvû)

Május 10:
Dr Földessy János, az egykori Enargit Kft. igazgatója: A recski Lahóca hegy magas sulfidizációs fokú (High Sulfidation) epitermás aranyércesedése. Az érckutatás kutatás problémái és jövõképe Magyarországon

NagyításOktóber 8:
Dr Zelenka Tibor, Magyar Geológia Szolgálat: A recski mélyszinti érckutatás tapasztalatai. I. elõadás

Október 15:
Dr ZelenkaTibor , Magyar Geológia Szolgálat: A recski mélyszinti érckutatás tapasztalatai. II. elõadás

November 19:
Dr Buda György, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék: UNESCO szakértõként szerzett ásványi nyersanyag kutatási tapasztalatok Irakban és Pakisztánban.

December 9:
Dr Mindszenty Andrea, egyetemi tanár , Eötvös Loránd Tudományegyetem, Alkalmazott Földtani Tanszék: Bauxit kutatás a 70-es években É Vietnámban (rizs és víz :-)